COTESCO thực hiện công việc tại Dự án đầu tư xây dựng Cầu Sài Gòn 2.

Cotesco thử nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi và thí nghiệm PDA cho cọc D 2000
Hoạt đông thí nghiệm