Năng lực

Năng lực thiết bị

COTESCO hiện đang quản lý một danh mục tài sản máy móc thiết bị chuyên dụng cho ngành đủ để đáp ứng hầu hết nhu cầu thi công đa dạng trên các công trường xây dựng hạ tầng tại Việt Nam…

 

Đối tác của chúng tôi