Danh mục dự án

Khu nhà ở quản lý vận hành thuộc dự án Nhà máy Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2

Thứ ba - 26/04/2016 02:47

- Chủ đầu tư:               Tập đoàn dầu khí  Việt Nam

- Tư vấn giám sát:

- Nhà Thầu:                  Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng

- Thời gian:                  Năm 2010 (Đã hoàn thành)

Các tin khác

 

Đối tác của chúng tôi