Danh mục dự án

Dự án đường Hồ Chí Minh (gói thầu 19, 20)

Thứ ba - 26/04/2016 02:47

- Chủ đầu tư:                BQL dự án đường Hồ Chí Minh

- Tư vấn giám sát:      Công ty Tư vấn Quốc tế QCI (Cu Ba)

- Nhà Thầu:                   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 546

- Thời gian:                   Năm 2010 (Đã hoàn thành)

Từ khóa: dự án, chí minh

Các tin khác

 

Đối tác của chúng tôi