Danh mục dự án

Dobla Chocolate Temp

Thứ ba - 26/04/2016 02:48
Chủ đầu tư:                Công ty TNHH Dobla Châu Á
Tư vấn giám sát:    
Nhà Thầu:                   Công ty TNHH Dobla Châu Á
Thời gian:                   Năm 2010 (Đã hoàn thành)

Các tin khác

 

Đối tác của chúng tôi