Danh mục dự án

Dự án 4216 căn hộ tại khu dân cư 30.224Ha, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM

Thứ ba - 26/04/2016 02:34
- Chủ đầu tư:                Công ty Cổ phần thế kỷ 21
- Tư vấn giám sát:       CONINCO
- Nhà Thầu:                  Công ty đầu tư xây dựng 515
                                       Công ty COMA 9
                                       Công ty COFICO
                                       Công ty TNHH  XD An Phong
- Thời gian:                  Từ 3/2013 

Các tin khác

 

Đối tác của chúng tôi