Danh mục dự án

Gói thầu MD3

Thứ ba - 26/04/2016 02:22
Chủ đầu tư:               Ban quản lý các dự án 1 (PMU 1)
Tư vấn giám sát:     Liên danh HALCROW - APECO - MEINHARDT
- Nhà Thầu:                  Liên danh Tổng công ty XDCT giao thông 5 (CIENCO 5) và Tổng công ty 
                                      Xây dựng Cầu đường Trung Quốc (CSCEC)
Thời gian:                Từ 2004 - 2006 

Các tin khác

 

Đối tác của chúng tôi