Danh mục dự án

Gói thầu ADB3-3

Thứ ba - 26/04/2016 02:19
Chủ đầu tư:             Ban quản lý các dự án 1 (PMU 1)
Tư vấn giám sát:    Wilbur Smith Associates in association with Pacific Consultants International
- Nhà Thầu:                Liên danh Tổng công ty XDCT giao thông 5 (CIENCO 5) và Công ty
                                     KUDONG (Hàn Quốc)
Thời gian:               Từ 2003 - 2004

Các tin khác

 

Đối tác của chúng tôi