Danh mục dự án

Dự án Nâng cấp cải tạo QL 55 nối dài (kiểm định) - (tỉnh Bình Thuận)

Thứ ba - 26/04/2016 02:27

- Chủ đầu tư:               Sở GTVT tỉnh Bình Thuận

- Tư vấn giám sát:

- Nhà Thầu:                  Công ty Xây lắp Rạng Đông

- Thời gian:                  Từ 2010 

Các tin khác

 

Đối tác của chúng tôi