Giới thiệu

Thành tựu - Chứng nhận

Thành tựu đạt được

Trải qua quá trình phát triển và trưởng thành đến nay COTESCO đã trở thành một công ty có uy tín và nhiều kinh nghiệm với các dự án trong nước và quốc tế, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng.
COTESCO hiện có các phòng thí nghiệm với địa bàn hoạt động trải dài từ TP. HCM đến các tỉnh miền Trung, miền Tây và Đông Nam bộ .

Một số chứng nhận - khen thưởng COTESCO đã đạt được:
 

 

 

 

 

Đối tác của chúng tôi