Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Từ năm 2002 đến nay, trải qua 14 năm hình thành và phát triển, từ Phòng Quản lý chất lượng (VILAS 113) - Xí nghiệp 747 thuộc Công ty XDCT 507, năm 2005 sát nhập với phòng Thí nghiệm vật liệu và địa chất công trình (LAS-XD 264) thuộc Công ty 565 (Nay là công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng CII) thành Trung Tâm Tư vấn Quản lý dự án và sau đó Cổ phần hóa Trung tâm thành Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định Xây dựng (COTESCO). Công ty đã trải qua các mốc thời gian sau:
 
Năm 2002 : Thành lập Phòng Quản lý chất lượng thuộc Xí nghiệp XDCT 747, Công ty XDCT 507 trực thuộc Cienco 5 có trụ sở tại Vĩnh Long (QĐ số 84/TCCB ngày 27/02/2002)
Năm 2003: Được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công nhận Phòng Quản lý Chất lượng thuộc Xí nghiệp XDCT 747 phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025. Phòng thí nghiệm được mang số hiệu VILAS 113 (hiệu lực từ ngày 19/05/2003 và duy trì cho đến nay)
Năm 2004 : Phòng Quản lý chất lượng (VILAS 113) - Xí nghiệp 747 thuộc Công ty XDCT 507 Sát nhập với phòng Thí nghiệm vật liệu và địa chất công trình (LAS-XD 264) thuộc Công ty 565 (Nay là công ty CP Xây dựng CII) lấy tên là Phòng Quản lý chất lượng.
 
Năm 2006: Phòng Quản lý chất lượng được Công ty 565 chuyển đổi thành Trung tâm Tư vấn Quản lý dự án theo QĐ số: 5a/QĐ-HĐQTvà được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004273 ngày19/01/2006. Trung tâm có địa chỉ tại 29/3 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 
Năm 2009 : Trung tâm Tư vấn Quản lý dự án được cổ phần hóa và chuyển giao nguyên trạng thành Công ty cổ phần Tư vấn và Kiểm định Xây dựng (COTESCO) với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0309142225 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/08/2009. Công ty có địa chỉ tại số 3 đường số 3, cư xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 
Năm 2010: Công ty chuyển văn phòng về địa chỉ : 82/9A Bình Quới, phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Cũng tại đây Công ty được Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 theo Chứng nhận số: HT2019.10.34 và hiệu lực cho đến nay.
 
Năm 2015
Là năm Công ty có một bước phát triển mạnh mẽ và Công ty đã chính thức sở hữu một trụ sở riêng tại địa chỉ 330 đường Bình Lợi, P13, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
 

Đối tác của chúng tôi