Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

  

 

Cán bộ chủ chốt

Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo một hệ thống thống nhất dưới sự quản lý của ban lãnh đạo có năng lực, một đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm. Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển đến nay công ty  đã tạo  được vị thế  hàng đầu trong ngành xây dựng

 

avatar

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ:  Chủ tịch HĐQT
Giám đốc công ty
Kỹ sư Xây dựng cầu đường
 

avatar

Ông Nguyễn Tiến Lợi 
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Phó giám đốc 
Kỹ sư thủy lợi


Ông Đỗ Hữu Long
Chức vụ : Thành viên HĐQT
Kỹ sư cầu đường

avatar

Ông Trần Anh Khoa
Chức vụ: Phó giám đốc 
Cử nhân địa chất

avatar
Bà Lê Thị Bé Mum
Chức vụ: Kế toán trưởng
Cử nhân Tài chính - Kế Toán

 

 

 

Đối tác của chúng tôi